Regulamin i polityka RODO

Regulamin zajęć Szkoły Pływania Pana Maćka

 • Organizatorem zajęć jest firma STUDIO RELAX zwana dalej Szkołą Pływania Pana Maćka W skład kursu wchodzi 14 jednostek lekcyjnych (każda jednostka lekcyjna po 45 min.).
 • Zapisanie dziecka i opłacenie zajęć nauki pływania w Szkole Pływania Pana Maćka jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest terminowa wpłata należności wg cennika dostępnego w biurze firmy lub na stronie internetowej.
 • Wpłatę za zajęcia należy uiścić jednorazowo przelewem bankowym – numer konta dostępny jest na naszej stronie internetowej www.szkolaplywania.com.pl
 • Odrabianie zaległych zajęć z poprzedniego semestru jest możliwe po opłaceniu bieżącego semestru.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. W przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (tel. 602705589 mail: maciu6@poczta.onet.pl). Z możliwości odrabiania zajęć wyłączone są lekcje pokazowe.
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w grupie prosimy o wcześniejsze umawianie terminu odrabiania (data i godzina). Warunkiem wejścia na pływalnię w ramach odrabiania zajęć jest wyznaczenie dnia i godziny zajęć.
 • Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje Regulamin Pływalni wywieszony w holu obiektu sportowego oraz zarządzenia Dyrekcji obiektu sportowego, a w szczególności:
  • pozostawianie okryć wierzchnich oraz butów w szatni,
  • wchodzenie na pływalnię wyłącznie w klapkach,
  • kąpiel w czepku ochronnym,
  • obowiązkowa kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody,
  • bezwzględny zakaz biegania oraz wykonywania skoków do wody bez zezwolenia instruktora,
  • zakaz wejścia do szatni dla osób nie uczestniczących w zajęciach na pływalni.
 • Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na zajęcia 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 • Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora i ratownika.
 • Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na basenie.
 • Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rzeczy wartościowe można pozostawić u prowadzącego zajęcia.
 • Rodzice bądź opiekunowie deklarują, że dzieci uczestniczące na zajęciach są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do zajęć nauki pływania i przebywania w wodzie.
 • W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania semestru pływackiego.
 • Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego.
 • Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora w biurze Szkoły Pływania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Studio Relax Maciej Zawadzki z siedzibą w Szczecinie zwanym dalej „Administratorem”.

 1. Dane kontaktowe Administratora:

Studio Relax Maciej Zawadzki, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 2. a) prowadzenia oraz organizacji obozów dla dzieci i młodzieży,  kursów nauki i doskonalenia pływania oraz innych imprez organizowanych przez STUDIO RELAX MACIEJ ZAWADZKI. Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych: art. 6 ust.1 pkt. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. b) marketingowym – na podstawie udzielonej zgody – polegającym na przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu informacji ogólnych o ofertach, promocjach usług Administratora oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert. Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych: art. 6 ust.1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, kadrowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, ubezpieczeniowe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła lub do czasu odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 7. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz danych osobowych swojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PŁYWANIA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKOŁY PŁYWANIA

Szanowni Państwo, od dnia 04 października 2020 roku (niedziela), wreszcie rozpoczynamy zajęcia nauki pływania w SZKOLE PŁYWANIA PANA MAĆKA. Witam serdecznie naszych ,,starych podopiecznych,, jak i nowych adeptów Szkoły Pływania. Obiecuję, że dochowamy wszelkich starań aby zajęcia przebiegały sprawnie, bezpiecznie i dzieci wracały z zajęć zmęczone i uśmiechnięte. Troszcząc się o zdrowie i bezpieczeństwo kursantów, rodziców i pracowników –  mając na uwadze stan epidemii spowodowany wirusem COVID- 19 jak również faktem, że nasze miasto znalazło się w żółtej strefie, przedstawiamy nowo obowiązujące zasady organizacji zajęć na naszym basenie, przygotowane w oparciu o załącznik do regulaminu pływalni przy Szkole Błękitnej i wymogów i zaleceń GIS:

Prosimy:
aby  dzieci na zajęcia przyprowadzała, jak i odbierała JEDNA osoba – rodzic lub opiekun;

– na teren obiektu sportowego może wchodzić rodzic lub opiekun z dziećmi do 7 roku życia;
W holu i szatni obiektu sportowego będą obecni trenerzy, którzy pomogą dzieciom w przygotowaniu do zajęć i wysuszeniu włosów po basenie.

 – przyprowadzanie dzieci najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć – tak, aby nie przebywać i gromadzić się na terenie obiektu.
– przynoszeniu dwóch reklamówek lub toreb do których chowamy: do pierwszej kurtkę lub bluzę a do drugiej obuwie.  Następnie oddajemy te rzeczy do szatni, w której otrzymujemy numerek.

– prosimy o zabranie ze sobą podręcznej suszarki, która ułatwi dzieciom dosuszenie włosów;

 1.  Przed wejściem na teren obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk, noszenia maseczki.
 2.  Na terenie obiektu  dzieci wraz z  rodzicami (opiekunami) obowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic.
 3. Po przebraniu obuwia na klapki, nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć kursant ustawia się przy wejściu na pływalnię, gdzie pracownik szkoły pływania sprawdzi obecność dzieci według listy oraz przydzieli numer szatni, w której dziecko przygotuje się na zajęcia.
 4. Dziecko do szatni udaje się samodzielnie zabierając ze sobą strój lub kąpielówki, czepek, ręcznik, mydełko, ewentualnie okularki. W szatni dzieciom będą pomagali instruktorzy Szkoły Pływania. Trenerzy przypilnują dzieci aby dokładnie wysuszyły włosy.
 5. Po wejściu na basen maseczki lub przyłbice zdejmujemy.
 6. Podczas zajęć zaleca się, aby opiekun lub rodzic czekał na dziecko poza terenem obiektu.
 7. Po zakończeniu zajęć instruktor odprowadza dzieci na korytarz, gdzie rodzic lub opiekun powinien oczekiwać na dziecko. Należy pamiętać o punktualnym przybyciu i odbiorze dziecka.
 8. Opiekunowie przyprowadzający dzieci muszą zachować dystans min 1,5 m od kolejnego opiekuna. Dystans również obowiązuje w stosunku do pracowników szkoły.
 9. Obligatoryjne jest przestrzeganie zasad higieny na pływalniach – obowiązkowa jest staranna kąpiel, umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp przed wejściem do hali basenowej.

Na pierwszych zajęciach chcemy  przydzielić kursantów do odpowiednich grup pływackich tak aby sprawnie prowadzić dalsze szkolenie pływackie. W razie jakichkolwiek pytań na temat grup, stopnia zaawansowania, procesu szkolenia, proszę o kontakt bezpośrednio do mnie – MACIEJ ZAWADZKI 602 705 589.

Bardzo prosimy o aktualizowanie danych kontaktowych, o ile ulegną zmianie w trakcie trwania semestru.

Galeria

thumbs_P7230435 DSC_0464 basen_nauka_plywania_53 20160201_163526