Nauka pływania – dzieci

Nauka – Zabawa – Bezpieczeństwo

W naszej Szkole Pływania, realizujemy nasz autorski program, poparty wieloletnim doświadczeniem (uczymy pływać od 1995 roku). Program kierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży ale zapraszamy również osoby dorosłe, które chciałyby nauczyć się pływać. Prowadzimy także zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych. Wszystkie treningi odbywają się w SP 55 na ulicy Orawskiej w dzielnicy Pomorzany. Nasi adepci pływania uczestniczą w 45 minutowych zajęciach w  grupach podzielonych w zależności od poziomu umiejętności i wieku uczestników:

„DELFINKI”

Delfinki – dzieci nie umiejące jeszcze pływać – chętne do zajęć w wodzie, oswojenie dzieci z wodą, zabawy w wodzie, pływamy z makaronem, deską –  grupa 5-6 osobowa, trener jest z dziećmi w wodzie.

Główne zadania grupy to: całkowite oswojenie z wodą, poruszanie nogami w wodzie na piersiach i grzbiecie, pływanie z makaronem, zanurzanie głowy do wody, swobodne wypuszczenie powietrza do wody, skoki do wody z asekuracją, ćwiczenie ,,meduza”, ,,korek”, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na basenie.

Cel: Przepłynięcie całej długości basenu z makaronem lub z deską.

„MEDUZY”

Grupa początkująca „plus”, dla dzieci, które opanowały umiejętności w grupie Delfinków – samodzielnie utrzymujących się na wodzie – Meduza i Korek. Grupa 5-6 osobowa przypadająca na jednego trenera, pływanie samodzielne z deską lub z makaronem, na piersiach i grzbiecie, skoki do wody z asekuracją.

Główne zadania grupy to: przepłynięcie całej długości basenu na piersiach z deską i samodzielnie na grzbiecie całej długości basenu, prawidłowy oddech do wody pływając z deską na piersiach, skok do wody głębokiej – samodzielnie.

Cel: Samodzielne przepłynięcie 25 m na plecach, samodzielny skok do wody głębokiej.

„JUŻ PŁYWAM – grupa młodsza”

Dla dzieci umiejących samodzielnie utrzymać się na wodzie – brak stylu. Nauka podstaw stylu pływackiego – kraul na piersiach i grzbiecie.

Główne zadania grupy to: skok startowy, , elementarny grzbiet, ,,dokładanka” do kraula cały basen – 25 m.

Cel: Przepłynięcie elementarnym grzbietem  25 m, dokładanka do kraula na piersiach z deską – 25m, elementarny skok startowy do kraula.

„JUŻ PŁYWAM – grupa starsza”

Dla dzieci pływających elementarnie jednym lub dwoma stylami pływackimi (podstawy stylu) – skok startowy, kraul i grzbiet – elementarnie.

Główne zadania grupy to: nawroty do kraula i grzbietu – podstawowe, styl grzbietowy i kraul na piersiach, wprowadzenie do stylu klasycznego – nogi do stylu, skoki startowe do kraula i grzbietu.

Cel: Przepłynięcie kraulem i grzbietem 8 długości basenu, elementarne nogi do stylu klasycznego, skok startowy do kraula i grzbietu, elementarne nawroty do kraula i grzbietu.

„ŚREDNIOZAAWANSOWANA”

Dla dzieci i młodzieży umiejącej pływać poprawnie stylowo dwoma stylami pływania kraul i grzbiet, poprawny skok startowy do kraula i grzbietu, elementarne nawroty.

Główne zadania grupy to: doskonalenie kraula i grzbietu, opanowanie trzeciego stylu pływania – stylu klasycznego, elementarny nawrót do stylu klasycznego.

Cel: zdawanie na kartę pływacką, przepłynięcie elementarnym stylem klasycznym 50m.

 

„ZAAWANSOWANA” (młodsza/starsza)

Dla młodzieży, która opanowała dobrze trzy lub cztery style pływania (karta pływacka), skok startowy i nawroty.

Główne zadania grupy to: opanowanie stylu klasycznego i stylu delfinowego, wdrożenie podstaw ratownictwa wodnego.

Cel: Przepłynięcie 100m kraulem, grzbietem i stylem klasycznym – skok startowy, nawroty. Elementarny styl delfinowy – 25m.

„SPORTOWA” (młodsza/starsza)

Opanowanie stylu delfinowego, doskonalenie pozostałych stylów pływania, doskonalenie umiejętności skoków startowych i nawrotów, 100 m stylem zmiennym, przygotowanie do zawodów pływackich,  przygotowanie do kursu na Młodszego Ratownika Wodnego.

Cel: 100 m stylem zmiennym, przepłynięcie 1000m (40 dł. basenu) w ciągu 45 min.

”GRUPA RATOWNICZA”

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na stopień Młodszy Ratownik WOPR, uprawniającego do pracy społecznej i zawodowej na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika starszego stopniem, a w szczególności:

 1. samoratownictwa;
 2. prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych;
 3. asystowania w zapewnieniu bezpieczeństwa na kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych;
 4. asystowania w prowadzeniu akcji ratowniczych;
 5. używania podstawowego sprzętu ratowniczego;
 6. udzielania pierwszej pomocy;
 7. kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Wymagania formalne:

 • ukończony 12 rok życia,
 • posiadanie karty pływackiej (możliwość zrobienia na miejscy),
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w kursie.

Wymagane umiejętności:

 • pływanie kraulem na piersiach i grzbiecie,
 • styl klasyczny;

„GRUPA KOREKCYJNA”

Autorski program ćwiczeń w wodzie korygujących wady postawy, skoliozy , wzbogacone o elementy nauki pływania dla dzieci i młodzieży z wadami postawy. Dla osób dorosłych zalecane są zajęcia indywidualne ale istnieje również możliwość powołania GRUPY KOREKCYJNEJ DLA DOROSŁYCH.

„GRUPA DOROSŁA”

Nauka i doskonalenie pływania dla osób dorosłych chcących nauczyć się pływać lub udoskonalić swoje umiejętności pływackie.

Ćwiczenia trwają 45 min. w małych grupach (8 osób). Osoby ćwiczące w grupach podzielone są według umiejętności pływania. Klasyfikacji do odpowiedniej grupy dokonuje trener na pierwszych ćwiczeniach. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy pływania, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, ratownicy WOPR.

Zajęcia odbywają się na obiekcie sportowym SP 55 „Błękitna”

przy ul. Orawskiej 1, os. Pomorzany, 70-131 Szczecin

Galeria

zielone_szkoly_5 P7230342.JPG-nggid041152-ngg0dyn-120x90x100-00f0w010c011r110f110r010t010 basen_nauka_plywania_49 OLYMPUS DIGITAL CAMERA