Pływanie korekcyjne

Kryterium kwalifikacji dzieci do zajęć pływania  korekcyjnego i ćwiczeń korekcyjnych w wodzie:

OLYMPUS DIGITAL CAMERADo zajęć gimnastyki korekcyjnej na basenie kwalifikowane są zarówno dzieci, które posiadają umiejętność pływania jak i te które tych umiejętności nie posiadają. Mają aktualne skierowanie lekarskie z rozpoznaniem wady postawy ciała i nie występują u nich żadne dolegliwości zdrowotne, które mogły by być przeciwwskazaniem do udziału w zajęciach w wodzie.

Przed rozpoczęciem zajęć korekcyjnych rodzice dziecka spotykają się z trenerem w celu dokładnego ustalenia wady postawy, przyczyn wystąpienia i określenia ćwiczeń domowych. Zajęcia odbywają się w małych grupach lub indywidualnie, podzielonych na wiek i stopień zaawansowania wady.

Dni i godziny zajęć:

 Dni i godziny do ustalenia z prowadzącym (dr Maciej Zawadzki)

Przygotowanie dzieci do zajęć w wodzie – pierwsze zajęcia:

 • sprawdzenie, czy dzieci nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z pływalni,
 • przeprowadzenie rozmowy z Rodzicami, czy dzieci nie mają lęku przed wodą,
 • przypomnienie Rodzicom o konieczności posiadania przez dzieci stroju kąpielowego, ręcznika, czepka, mydła, klapek,
 • poinformowanie uczestników ćwiczeń o zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z pływalni, szatni, pryszniców, suszarek do włosów itp.,
 • przeprowadzenie u dzieci oznaczenia skrzywienia kręgosłupa poprzez zastosowanie kolorowych „frotek” (kierunek bocznego skrzywienia kręgosłupa w odcinku piersiowym oznaczano przez umieszczenie „frotki” na nadgarstku lewym lub prawym, a skrzywienia w odcinku lędźwiowym – na kostce lewej lub prawej),
 • stosowane oznaczenia za pomocą kolorowych ,,frotek”:
  • kolor czarny – boczne skrzywienia kręgosłupa,
  • kolor biały – boczne skrzywienie kręgosłupa piersiowo – lędźwiowe,
  • kolor czerwony – zmniejszenie kifozy piersiowej,
  • kolor zielony – zwiększenie kifozy piersiowej,
  • kolor niebieski – zmniejszenie lordozy lędźwiowej,
  • kolor pomarańczowy – zwiększenie lordozy lędźwiowej.
 • określenie i podanie do wiadomości prostych sygnałów między prowadzącym a dziećmi, w celu usprawnienia zajęć w środowisku wodnym.

 Gimnastyka korekcyjna w wodzie:

korekc3W procesie korekcji powinny się znajdować codzienne ćwiczenia domowe wg przygotowanego przez nauczyciela zestawu ćwiczeń domowych. Dwie lub trzy godziny lekcyjne tygodniowo gimnastyki korekcyjnej na sali pod opieką nauczyciela oraz jedna lub dwie godziny lekcyjne pływania korekcyjnego dostosowanego do wady postawy ciała.

Program pływania korekcyjnego:

   W programie wyróżniamy podział na cztery etapy pływania, płynnie przechodzący jeden w drugi:

 • Etap I – to przygotowanie organizmu do ćwiczeń w wodzie. Przełamanie lęku, oswojenie się z wodą, opanowanie oddychania w wodzie, opanowanie umiejętności położenia się na wodzie.
 • Etap II – to doskonalenie umiejętności oddychania i opanowanie technik pływackich.
 • Etap III – to doskonalenie technik pływackich z uwzględnieniem pływania korekcyjnego, indywidualny dobór sposobów pływania dla uczestników zajęć.
 • Etap IV – to pływanie asymetryczne – zmodyfikowane dla indywidualnych potrzeb korekcyjnych style pływackie.

Woda dzięki swym różnorodnym właściwościom fizycznym ( stan fot 4 skupienia, temperatura, ciśnienie hydrostatyczne i dynamiczne wody ) i chemicznym od wieków wykorzystywana jest jako środek leczniczy i profilaktyczny. Dzisiaj środowisko wodne wykorzystujemy do profilaktyki, diagnostyki i terapii nazywając oddziaływanie wody na organizm żywy hydroterapią.

Korzyści wynikające z ćwiczeń w środowisku wodnym są ogólnie znane. Poprawiają stan zdrowia wpływają korzystnie na rozwój fizyczny dziecka przez wszechstronny rozwój cech motorycznych. Środowisko wodne oddziałując na ćwiczący organizm wpływa bardzo korzystnie ( wspomaga leczenie ) na układ naczyniowy, oddechowy i układ ruchu.

kreg2Ćwiczenie w wodzie dzięki jej czynnikom fizycznym umożliwia odciążenie organizmu. Umożliwia to wykonanie ruchu w pełnym zakresie w przypadku osłabienia napięcia mięśniowego, wspomaga rozciąganie mięśni i tkanek około stawowych. Rozluźnienie mięśni wynikające z odciążenia wspomaga uzyskanie prawidłowej postawy, elongacje kręgosłupa. Oprócz odciążenia woda daje duży opór dla organizmu poruszającego się w niej, co umożliwia wzmacnianie siły mięśniowej oraz poprawę wytrzymałości dzięki wykonywaniu większej ilości powtórzeń czy pokonywaniu dłuższych dystansów. Ćwiczenia w wodzie o odpowiedniej intensywności powodują zwiększenie wydolności ogólnej organizmu i aktywację układu krążeniowo – oddechowego.

 Pływanie korekcyjne pełni w rehabilitacji bardzo istotną rolę i ma na celu poprawę postawy ciała. Stosowane pływackie ćwiczenia korekcyjne muszą oddziaływać na organizm pacjenta w sposób maksymalnie korekcyjny. Zdarza się jednak, że prowadzone ćwiczenia w pływaniu korekcyjnym nie przynoszą pożądanych skutków. Nie obala to tezy o pozytywnych właściwościach środowiska wodnego, ale świadczy o tym, że podczas rehabilitacji w wodzie doszło do różnego rodzaju błędów. Dlatego szczególną uwagę w nauczaniu i prowadzeniu pływackich ćwiczeń korekcyjnych należy zwrócić na poprawność wykonania ćwiczeń i unikanie tych błędów, mogących spowodować utratę korekcyjnego charakteru ruchu w wodzie.

 

 

 

Galeria

zielone_szkoly_16 thumbs_DSC_0270 thumbs_adventures-3 P7130271.JPG-nggid041129-ngg0dyn-120x90x100-00f0w010c011r110f110r010t010