KURS NA STOPIEŃ STERNIKA MOTOROWODNEGO

Szanowni Rodzice, po zarejestrowaniu naszego kursu w Polskim Związku Motorowodnym, rozpoczynamy procedurę zapisywania się na egzamin.

 Kryteria uczestników kursu i potrzebne dokumenty:

– minimalny wiek uczestnika to 14 rok życia,

– koszt osobowy za szkolenie praktyczne, wykłady, książka ,,Vademecum sternika”  :   400 zł;

Zabieramy ze sobą na obóz jedno zdjęcie legitymacyjne i kserokopię legitymacji szkolnej oraz oświadczenie dla PZMWiNW – do ściągnięcia na naszej stronie w dokumentach do pobrania – proszę o dosłanie tych dokumentów na maila jeśli Państwo nie dokonali tego wcześniej;

– egzamin w wysokości 250 zł płatne bezpośrednio do PZMiNW za pośrednictwem portalu (uczniowie do 26 roku życia 50% zniżki na podstawie aktualnej legitymacji),

– wydanie uprawnień w wysokości 50 zł płatne bezpośrednio do PZMiNW za pośrednictwem portalu (uczniowie do 26 roku życia 50% zniżki na podstawie aktualnej legitymacji).

Zapisujemy uczestnika kursu na egzamin. Proszę o zapisanie kursanta do dnia 4 lipca:

Przedstawiam Państwu jak zapisać się na egzamin krok po kroku:

 1. Wchodzimy na stronę:  http://www.motorowodniacy.org
 • Klikamy po prawej PATENTY
 • Klikamy ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN
 • Wybieramy: stopień sternik motorowodny
 • Klikamy na woj. Zachodniopomorskie
 • Widnieje tam spis instruktorów i miejsc egzaminowania – wybieramy nazwisko Marek Dominiak
 • Wypełniamy ankietę i zaznaczamy że uczestnik nie ukończył 26 roku życia (wtedy przysługuje nam zniżka 50 %)
 •  Potwierdzenie trzeba wydrukować i zabrać na obóz.
 • Po zdaniu egzaminu logujemy się jeszcze raz aby opłacić patent: http://www.motorowodniacy.org
 • Po kliknięciu na Patenty – wybieramy opcję Złóż wniosek o wydanie patentu

WYDANIE PATENTU PO ZDANYM EGZAMINIE

Wymagane dokumenty:

 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa – wystawiony przez Komisję Egzaminacyjną,
 • podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie patentu wygenerowany za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie PZMWiNW https://www.motorowodniacy.org/patenty,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm wklejone na wniosku (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana),
 • pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej – dotyczy osoby małoletniej,
 • dowód wpłaty za wydanie patentu (opłaty za wydanie patentu należy dokonać po przez system płatności elektronicznych),
 • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat (50% zniżka uwzględniana jest po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę).

Dokumenty wysyłamy na adres Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Galeria

thumbs_P7070188O OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_0270 IMG-20220723-WA0055