Nauka pływania – dzieci

OLYMPUS DIGITAL CAMERANauka – Zabawa – Bezpieczeństwo

podczas zajęć nauki pływania w Szkole Pływania Pana Maćka realizujemy nasz autorski program poparty wieloletnim doświadczeniem (uczymy pływać już od 1995 roku). Nasz program kierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży uprawiającej pływanie rekreacyjne ale jeśli Państwa dziecko chciałoby pływać więcej, powołaliśmy grupę sportową, doskonalącą technikę i wytrzymałość pływacką, przygotowującą m.in. do klas sportowych o profilu pływackim oraz do zawodów pływackich.

Podział na grupy w zależności od poziomu umiejętności i wiek uczestników:

„DELFINKI”

Delfinki – dzieci nie umiejące jeszcze pływać, dzieci już oswojone z wodą (np. zanurzenie głowy do wody), ćwiczenie ,,meduza”, skoki do wody, pływamy z makaronem, deską –  do 6 osób w grupie  na jednego trenera.

Główne zadania grupy to: całkowite oswojenie z wodą, pływanie z makaronem, zanurzanie głowy do wody, skoki do wody z asekuracją, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na basenie. Przepłynięcie całej długości basenu z makaronem lub deską.

„MEDUZY”

grupa początkująca „plus”, dla dzieci, które opanowały umiejętności w grupie Delfinków – samodzielnie utrzymujących się na wodzie. Grupy do 8 osób przypadająca na jednego trenera, pływanie samodzielne z deską, na plecach, samodzielne skoki do wody.

Główne zadania grupy to: przepłynięcie całej długości basenu na piersiach z deską i samodzielnie na grzbiecie całej długości basenu, prawidłowy oddech do wody pływając z deską, skok startowy elementarny.

„JUŻ PŁYWAM – grupa młodsza”

dla dzieci umiejących samodzielnie utrzymać się na wodzie – brak stylu. Nauka podstaw stylu pływackiego – kraul na piersiach i grzbiecie, pływanie z deską, ,,dokładanka” do grzbietu, ,,dokładanka” do kraula na piersiach, elementarne skoki do wody.

Główne zadania grupy to: skok startowy, przepłynięcie samodzielne na grzbiecie – 25 m, elementarny grzbiet, ,,dokładanka” do kraula cały basen – 25 m.

„JUŻ PŁYWAM – grupa starsza”

dla dzieci pływających elementarnie jednym lub dwoma stylami pływackimi (podstawy stylu) – skok startowy, kraul i grzbiet – elementarnie,  elementarne nawroty do kraula i grzbietu.

Główne zadania grupy to: nawroty do kraula i grzbietu – podstawowe, styl grzbietowy i kraul na piersiach, wprowadzenie do stylu klasycznego, skoki startowe do kraula i grzbietu.

„ŚREDNIOZAAWANSOWANA”

dla dzieci i młodzieży umiejącej pływać poprawnie stylowo dwoma stylami pływania kraul i grzbiet, poprawny skok startowy do kraula i grzbietu, nawroty.

Główne zadania grupy to: zdawanie na kartę pływacką, opanowanie trzeciego stylu pływania stylu klasycznego.

„ZAAWANSOWANA” (młodsza/starsza)

dla młodzieży, która opanowała dobrze trzy lub cztery style pływania (karta pływacka), skok startowy i nawroty.

Główne zadania grupy to: opanowanie stylu klasycznego i stylu delfinowego, 100 m stylem zmiennym, wdrożenie podstaw ratownictwa wodnego.

„SPORTOWA” (młodsza/starsza)

Wszystkie style pływania, doskonalenie umiejętności, przygotowanie do zawodów pływackich, zajęcia min. 2x w tygodniu, żółty czepek pływacki, przygotowanie do kursu na Młodszego Ratownika Wodnego.

”GRUPA RATOWNICZA”

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu na stopień Młodszy Ratownik WOPR, uprawniającego do pracy społecznej i zawodowej na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika starszego stopniem, a w szczególności:

 1. samoratownictwa;
 2. prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych;
 3. asystowania w zapewnieniu bezpieczeństwa na kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych;
 4. asystowania w prowadzeniu akcji ratowniczych;
 5. używania podstawowego sprzętu ratowniczego;
 6. udzielania pierwszej pomocy;
 7. kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

Wymagania formalne:

 • ukończony 12 rok życia,
 • posiadanie karty pływackiej (możliwość zrobienia na miejscy),
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w kursie.

Wymagane umiejętności:

 • pływanie kraulem na piersiach i grzbiecie,
 • styl klasyczny;

„GRUPA KOREKCYJNA”

Autorski program ćwiczeń w wodzie korygujących wady postawy, skoliozy , wzbogacone o elementy nauki pływania dla dzieci i młodzieży z wadami postawy. Dla osób dorosłych zalecane są zajęcia indywidualne ale istnieje również możliwość powołania GRUPY KOREKCYJNEJ DLA DOROSŁYCH.

„GRUPA DOROSŁA”

Nauka i doskonalenie pływania dla osób dorosłych chcących nauczyć się pływać lub udoskonalić swoje umiejętności pływackie.

Ćwiczenia trwają 45 min. w małych grupach (8 osób). Osoby ćwiczące w grupach podzielone są według umiejętności pływania. Klasyfikacji do odpowiedniej grupy dokonuje trener na pierwszych ćwiczeniach. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy pływania, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, ratownicy WOPR.

Galeria

basen_nauka_plywania_84 basen_nauka_plywania_57 basen_nauka_plywania_20 20160205_133456